Paranormaal


De Healing
Ik wil je graag een aantal zeer nuttige en praktische adviezen aanreiken die je in staat stellen om niet enkel je Ziel maar ook je fysieke voertuig op een effectieve wijze voor te bereiden.

Dat is wat ik, samen met mijn engelen en/of andere lichtwezens., voor u kan doen.


De fysieke lichamen van mensen gaan in deze turbulente tijden door een groot transformatieproces. Door de dagelijkse infusie van stress en werk, altijd bereikbaar zijn en anderen helpen, is er een proces op gang gebracht in het fysieke lichaam.


De evolutie van de aarde bevindt zich momenteel in een stroomversnelling. Het gaat eigenlijk over de wederopbouw van de Universele Mens op aarde in zijn oorspronkelijke vorm. De fysieke lichamen van veel mensen zijn nog steeds dragers van energetische blokkades, een verzwakt immuunsysteem en allerlei chemische verontreinigingen als gevolg van kunstmatige voeding, industrie, straling enz...


Veel Zielen ervaren allerlei overgangssymptomen die te maken hebben met de naderende kwantumsprong van bewustzijn. Veel transmutatiesymptomen zijn te wijten aan het feit dat de hogere energiefrequenties "botsen" met de nog resterende lagere energiefrequenties die nog in de lichamen vastgehouden worden. De symptomen kunnen van allerlei aard zijn. Hieronder geef ik een opsomming van een 40-tal symptomen, die zich kunnen voordoen.


1. Veranderende Slaap-patronen : Rusteloosheid, hete voeten, twee of driemaal wakker worden per nacht, allerlei tintelingen voelen in je lichaam gedurende de nacht. Soms is de slaapbehoefte verminderd, en hebben we minder slaap nodig.


2. Tintelingen, jeuk, kriebelende gewaarwordingen op de hoofdhuid en langs de ruggengraat. Dit is een opening van de Ziel die zich opent voor hogere energieën.


3. Plotse golven van emoties : Plotse huilbuien; opeens kwaad of droevig worden zonder aanleiding; een onverklaarbare depressieve bui voelen die dan weer overgaat in een gelukkig gevoel.


4. Oude trauma's of oude energieën komen naar de oppervlakte : Oude pijnen en wonden borrelen naar boven en de mensen met wie je deze thema's dient uit te werken verschijnen weer in je leven, terwijl je al jaren niet meer van ze had gehoord. Emotioneel beperkende koorden en gevoelens van verbittering en wrok vragen om losgelaten te worden.


5. Veranderingen in gewicht : De ene wint enorm aan gewicht, terwijl de andere veel gewicht verliest. Dit heeft te maken met het loslaten/vasthouden van emotionele patronen. Lichamelijk gewicht is namelijk grotendeels verbonden met onze hormoonhuishouding die op zijn beurt door de emoties wordt gestuurd.


6. Veranderingen in eetpatronen : Soms heel rare voedselkeuzes. Je kunt plots zin krijgen in dingen die je anders nooit zou eten. Eetgewoonten zijn ook weer grotendeels verbonden met de emotionele schommelingen waar je doorheen gaat.


7. Voedsel-intoleranties en allergieën die je voorheen nooit had : Hoe meer je je opent voor hogere energieën, hoe gevoeliger je energiesysteem zal worden. Je lichaam vertelt je wat het niet langer nodig heeft of wat je niet langer dient.


8. Veranderingen van het gezichtsvermogen: Soms een wazig gezichtsvermogen, het zien van een schittering, kleuren of aura's rond voorwerpen, planten, dieren en mensen. Als jij je ogen sluit, zie je niet langer duisternis maar een soort roodheid. Sommigen zien geometrische figuren, lichtflitsen, heldere kleuren of beelden van voorwerpen als ze hun ogen sluiten. Kleuren worden meer "levendig" waargenomen. De lucht lijkt blauwer en het gras lijkt meer levendig groen. Terwijl je gevoeliger wordt, kan je gedaantes of contouren waarnemen in de ruimte, vooral als het bijna donker is. Dit zijn dikwijls je gidsen, engelen of andere onstoffelijke entiteiten.


9. Wijzigingen van het gehoor: Je kan zeer gevoelig zijn voor allerlei geluiden. Ze lijken soms veel scherper, bijna ondraaglijk binnen te komen. Andere symptomen zijn het horen van vreemde klanken, pieptonen of elektronische patronen. Sommigen horen zoiets als het ruisen van water, het gezoem van bijen, huilende of rinkelende geluiden. Weer anderen horen vreemde stemmen in hun dromen, alsof er iemand naast hen staat. Je oren zijn zich aan het aanpassen aan hogere frequenties.


10. Verhoogde smaak- en tastgewaarwordingen: Sommigen kunnen de chemische additieven in voedsel ruiken en proeven als een vieze smaak. Je ruikt en proeft scherper en kan meer genieten van voedsel dat meer levenskracht bevat. Het lijkt alsof je een groter "bereik" hebt. Zelfs de geur van bloemen een eindje verderop kan door sommigen zeer levendig worden waargenomen.


11. Energie-uitbarstingen via de huid: Huiduitslag, puistjes, acne, netelroos of gordelroos kunnen voorkomen, ook weer verbonden aan de emotionele schommelingen die je ervaart. Naarmate jij je emotionele lichaam uitzuivert (vergeving, loslaten van oude wrok, boosheid of frustraties, enz...) zal je merken dat de huid rustiger zal worden.


12. Periodes van intense energie; die ervoor zorgen dat je uit je bed kan springen en in volle actie kan schieten. Deze kunnen dan weer opgevolgd worden door momenten van grote lethargie of vermoeidheid. Deze periodes zijn meestal gerelateerd aan de infusies van hogere frequenties in een bepaalde periode.


13. Veranderingen tijdens het bidden of mediteren: Velen ervaren dat ze zich niet zo gemakkelijk meer kunnen focussen tijdens het mediteren. Anderen laten het "verplicht" mediteren geleidelijk los omdat het leven zelf meer en meer een levende, spontane meditatie wordt.


14. Plotse warmte- of koude-opwellingen: Plots voel je een hitte opkomen van kop tot teen. Anderen krijgen het opeens onverklaarbaar koud (kippenvel). Het zijn manifestaties van intense energieën die het lichaam binnenstromen.


15. Fysieke klachten of ongemakken:

Hoofdpijn

Nekpijn

Rugpijn

Rug zit vast met pijn uitstralingen naar de benen waardoor je amper kan lopen

Griepachtige symptomen

Veranderingen in de spijsvertering

Spierspasmen of -krampen

Verhoogde hartslag ; borstpijnen

Veranderingen in seksuele behoeften

Stijfheid of pijn van de ledematen


16. Er jonger uitzien: Met het loslaten van oude emoties en beperkende geloofsovertuigingen uit het verleden, voel je je letterlijk lichter in je vel. Zorgen wegen niet meer zo zwaar en je begint er jonger en vitaler uit te zien.


17. Levendige dromen: Soms zijn de dromen zo "werkelijk" dat je verward wakker wordt. Je kan zelfs lucide dromen hebben die je zelf stuurt en controleert. Sommige dromen kunnen mystieke boodschappen bevatten. In sommige gevallen zul je weten dat je eigenlijk niet "droomt" maar dat je een ervaring had in andere dimensies of sferen.


18. Gebeurtenissen die je leven een heel andere wending geven: Sterfgevallen, scheiding, verandering van werk, ziekten en dramatische omstandigheden. Soms komen ze wel allemaal tegelijkertijd voor. Het is een periode van loslaten van oude banden en gehechtheden en het weer leren terugvallen op je Zelf. Het zijn ook signalen die je willen openen voor gevoelens van liefde en compassie voor alles.


19. Een verlangen om los te breken uit beperkende structuren: Een sterke drang je los te maken van "saaie", beperkende jobs, mensen of situaties. Je hebt een enorme behoefte aan "tijd voor jezelf" en het zoeken van jouw passie. Je wil creatief zijn en je niet langer aan banden willen leggen door anderen. Meer behoefte aan introspectie en alleen-zijn en minder interesse in allerlei sociale activiteiten.


20. Creatieve uitbarstingen: Je krijgt allerlei beelden en ideeën door, dikwijls in een hoog tempo. Het lijkt soms dat je geen tijd genoeg hebt om al je ideeën uit te werken.


21. Je hebt het gevoel dat de tijd sneller gaat: Je gewaarwording van "tijd" is veranderd vanwege de hogere vibraties.


22. Gevoelens van wanhoop: Naarmate je verbinding maakt met het eenheidsbewustzijn kunnen golven van wanhoop je overvallen als je teveel aandacht schenkt aan de conflicten en disharmonie in de wereld.


23. Gevoelens van ongeduld: Naarmate je kennis en wijsheid groeit, weet en zie je meer dan diegene die nog niet ontwaakt zijn. Je zou ze graag willen helpen, maar stoot tegen enorm veel weerstand en ongeloof. Ook ervaar je ongeduld omdat je je intenties of doelen zo snel mogelijk verwezenlijkt wil zien. Geef je over aan de Goddelijke Timing... en vraag mij om je daarmee te helpen!


24. Het gevoel dat je hier helemaal niet thuishoort: Je begint je zo "anders" te voelen dat je soms het idee krijgt dat er niemand anders is die jou begrijpt. Je bent een voorloper op de grote massa en dat geeft je soms het gevoel een "buitenstaander" te zijn. Soms krijg je een sterk verlangen om terug naar "thuis" te gaan. Dit gevoel verdwijnt naarmate je de relatie met je Zelf op de eerste plaats zet en bereid bent jezelf op aarde te manifesteren.


25. Gevoel dat je moet "rouwen" omwille van de oude jij: Een verontrustende gewaarwording dat alles in je leven zo "anders" en nieuw aanvoelt dat jij je oude zelf hebt achtergelaten. Het lijkt een beetje op 'sterven' .


26. Dingen en mensen verschijnen op het perfecte ogenblik: Mensen, boeken, films, synchrone gebeurtenissen en voorvallen komen op het juiste moment om je weer een duwtje in de rug te geven. Sommigen lijken negatief maar zijn op dieper niveau altijd positief bedoeld.


27. Lichamelijke desoriëntatie: Soms kan je je erg ongegrond voelen. Je zult ‘ruimtelijk worden uitgedaagd’ door het gevoel dat je beide benen niet op de grond hebt of dat je tussen twee werelden loopt. Terwijl je bewustzijn de overgang maakt in de nieuwe energie, blijft je lichaam soms achter. Breng meer tijd door in de natuur om de nieuwe energie in jezelf beter te gronden. Dit zal eveneens voorbijgaan.


28. Gesprekken met je Zelf : Je zult merken dat je vaker met het Zelf praat. Opeens realiseer je dat je de laatste 30 minuten aan het babbelen bent geweest met je Zelf. Er ontstaat een nieuw niveau van communiceren met jouw wezen en je ervaart nog maar het topje van de ijsberg ten aanzien van deze ‘gesprekken met Zelf’. De gesprekken zullen toenemen, zullen vloeiender gaan verlopen, meer samenhangend zijn en meer inzichten geven. Je bent niet gek aan het worden, je gaat veranderen samen met je Ziel.


29. Gevoelens van eenzaamheid; die gerelateerd zijn aan het feit dat je gidsen vertrokken zijn. Ze zijn bij je geweest op al je reizen in al je incarnaties. Maar nu is het tijd dat ze zich terugtrekken om ruimte te maken, zodat jij die plaats kunt opvullen met je eigen goddelijkheid. Dit gaat ook voorbij. De leegte binnenin je zal opgevuld worden met de liefde en energie van je eigen Ziel plus je  Bewustzijn. Je kunt je verbinden met al je Hogere Zelve door te zeggen: Ik verbind mij met het Licht, de Liefde en de Kracht die Ik Ben in alle Werelden.


30. Visioenen, nummers en symbolen waarnemen: Het zien van allerlei symbolen of getallen die plotseling opduiken in je bewustzijn of in de externe wereld. Velen zien bijvoorbeeld regelmatig 11:11 als ze "toevallig" op hun digitale klok of horloge kijken, of andere getallen zoals 22, 33, 555, enz... Deze getallen dienen als onderbewuste trigger voor een dieper ontwaken. Ze bevatten verborgen betekenissen die op onderbewust niveau wordt ontvangen.


31. Elektrische en mechanische storingen: Gloeilampen flikkeren, computers geven vaker storingen, radiofrequenties vallen zomaar weg, enz... omwille van de energievelden.


32. Diepere communicatie met planten en dieren: Doordat de liefde en de innerlijke rust meer toeneemt, worden wilde dieren minder bang voor je. Planten beantwoorden je liefde en aandacht meer dan ooit. Sommige dieren of planten hebben een boodschap voor je. Je bent op weg een planten- en dierenfluisteraar te worden.


33. Snellere manifestatie van je intenties: Door de frequentieverhoging vermindert de tijd tussen het plaatsen van intenties en het manifesteren ervan. Je wordt je meer bewust dat jij een schepper bent van je eigen werkelijkheid.


34. Hartritme-stoornissen: omwille van een verdere opening van je Ziel. Het hart brengt zichzelf in een nieuwe balans na een emotionele opruiming. Meestal zijn deze stoornissen onschuldig.


35. Snellere haar- en nagelgroei: Er worden meer eiwitten omgezet in het lichaam.


36. Herinneringen aan jeugdervaringen of vorige levens: Onderdrukte herinneringen aan voorbije of parallelle levens kunnen plotseling opduiken in functie van de algehele integratie van je deelpersoonlijkheden.


37. De linker hersenhelft lijkt minder te functioneren: De linkerkant van je hersenen die staat voor orde, planning, logisch denken, analyserende vermogens, evaluaties, beoordelingen, enz... wordt op lager pitje gezet om de rechter hersenhelft te stimuleren die staat voor psychische vermogens, ruimtelijk zien, het voelen van compassie, het zien van kleuren en energieën, intuïtief weten, enz... Dit resulteert dikwijls in geheugenstoornissen, de woorden niet meer zo goed kunnen vinden, het onvermogen om nog lang te kunnen lezen, moeilijkheden met de lineaire vormen van communicatie (geschreven of gesproken). Soms voel je je wat afgestompt en heb je helemaal geen zin in discussies of welles/nietes gesprekken. Aan de andere kant lijk je meer aangetrokken te zijn tot video's, magazines met foto's, prachtige kunstwerken, muziek, schilderen, dansen, kleuren, tuinieren of andere kinesthetische vormen van expressie.


38. Verlies van je passie: Je kunt je volledig ongepassioneerd voelen, waarbij je weinig of geen zin hebt om iets te ondernemen. Dat is OK en het is alleen maar deel van het proces. Gebruik deze tijd om ‘niet-iets’ te doen (‘ RUST nemen, RUST’). Ga geen gevecht met jezelf aan omdat ook dit voorbij zal gaan. Het lijkt op het opnieuw opstarten van je computer. Het is nodig om jezelf even ‘uit te zetten’ voor een korte tijd om de nieuwe geavanceerde software te installeren.


39. Ontgiftings-symptomen: Op dit ogenblik zal het fysieke lichaam het meest beïnvloed worden en voelen velen fysieke symptomen van pijn in de lage rug, verstoorde spijsverteringssystemen en symptomen van ontgifting. Daarna zal dit alles kalmeren en zal het lichaam het nieuwe energiesysteem gewoon worden en er voordeel beginnen uit te halen. Je laat oude patronen en herinneringen los van hoe het fysieke lichaam zou moeten functioneren en staat de veranderingen toe zodat je een hogere vibratie en meer licht en energie kan vasthouden.


40. Je ziet, geest en lichaam ondergaan een zeer diepgaande metamorfose. Daarom is het uiterst zinvol een levensstijl te creëren waarin je het lichaam de kans geeft om alle oude belastingen los te laten. Zowel op geestelijk maar zeker ook op lichamelijk vlak kun je jezelf in dit loslaatproces zeer goed ondersteunen, zelfs in die mate dat de hogere energieën zich sneller in je fysieke lichaam kunnen "innestelen" en jij je aldus veel lichter, vreugdevoller en vrijer kunt gaan voelen.


Glenn


Copyright 2011 © All Rights Reserved